Kaido aastatepikkune töö eduka tippjuhina on andnud talle väärtuslikke praktilisi kogemusi nii protsesside efektiivistamisest, töötajate väärtustamisest, hindamisest  ja motiveerimisest kuni meeskonnatöö korraldamiseni. Kaido peamine fookus on julgustada ja toetada organisatsioonide juhte tegevustes, mis aitavad tõhustada igapäevast sooritust ja muuta organistasioonide juhtimine efektiivsemaks.