Meie kogemus näitab, et koolituse tulemuslikkus sõltub suurel määral sellest, kuidas õpitut edasises töös kasutada õnnestub. Lisaks ei suuda ükski koolitusprogramm täielikult katta kõikide osalejate indivuduaalseid vajadusi ning alles teadmisi praktikasse rakendades ilmnevad küsimused, millele vastuse otsimine kinnistab uued oskused.
Meie personaalne "üks-ühele" tulemuste juhtimise tugiprogramm, mille kestvus võib varieeruda mõnest kohtumisest poole- või aastase projektini aitab juhil tõhustada oskusi just neis valdkondades, mis edu saavutamiseks kõige prioriteetsemad, olgu see siis näiteks arenguvestluste kasutamine, muutuste juhtimine ja motivatsioonisüsteemi loomine või siis hoopis stressi juhtimine ning tasakaalu leidmine era- ja tööelu vahel. Me aitame juhil töötada tõhusamalt ning saavutada edu.